Brainstormen: Van veel ideeën naar een topidee. De basisprincipes van Osborns brainstormmethode

Brainstormen tijdens brainstormsessie